بازی شناختی پیدا کردن تفاوت در دو تصویر

بازی پیدا نمودن تفاوت دو تصویر از جمله تمرین هایی است که برای بهبود توجه و تمرکز و دقت دیداری کودکان کمک کننده باشد تمرین هایی مانند پیدا کردن تفاوت تصاویر می باشد که برای اختلالاتی مانند بیش فعالی ( ADHD ) و اختلال یادگیری خاص ( SLD ) می تواند کمک کننده باشد.

630 |


سروش لهراسبی

دکترای تخصصی علوم شناختی

رزومه


دریافت فایل PDF